גלי צונאמי הם סדרה של כמה גלים ארוכים מאוד הנוצרים, בדרך כלל, עקב רעידת אדמה. כאשר הגלים נכנסים לאזור רדוד, הם עלולים להתרומם ולפגוע בחוף בעוצמה רבה. גלי הצונאמי עלולים להגיע ברציפות במשך שעות ארוכות, כאשר הגל הראשון אינו בהכרח הגל הגדול ביותר או זה שיגרום לפגיעה הנרחבת ביותר.

בישראל התרחשו בעבר אירועי צונאמי וההערכה היא שהם יתרחשו גם בעתיד. לא ניתן לחזות מתי, היכן, מה יהיה גובה וטווח ההצפה של גל הצונאמי הבא. השאלה אינה האם יתרחש, אלא מתי זה יתרחש?

ניתן לקבל התרעה על היווצרות גל צונאמי מרגע שזוהה. אמינות ההתרעה בתנאים הקיימים כיום נמוכה ומלווה באי וודאות רבה.

משך הזמן שבו יציפו מים שטחים ביבשה הוא בין מספר שעות למספר ימים.


כיצד יודעים שמתקרב גל צונאמי? 

  • רעידת אדמה חזקה
  • נסיגת ים (שפל) חזקה ופתאומית היא סימן לצונאמי מתקרב
  • רעש חזק המגיע מתוך הים
  • התרעה המועברת על ידי כוחות החירום

אם אתם בחוף הים בעת רעידת אדמה, או בהישמע התרעה, עזבו מיד את החוף מחשש שיגיע גל צונאמי שיציף אותו.

התרחקו מהחוף בקילומטר אחד לפחות, או לאזורי הכינוס המסומנים. מי שאינם יכולים לעזוב את אזור החוף, עלו לפחות לקומה 4 של בנין קרוב. אל תשובו לחוף ב-12 השעות שאחרי הרעידה. יש להקשיב לאמצעי התקשורת לקבלת הנחיות

רשות החירום הלאומית (רח"ל) וגופי החירום ביחד עם רשויות מקומיות לאורך קו החוף הכינו תכניות למילוט האוכלוסייה מהחוף לאזורים בטוחים.

התכניות כוללות את הנתיבים שנקבעו כמתאימים למילוט עצמי מהחוף ואת אזורי הכינוס - האתרים שנקבעו על ידי הרשות המקומית כמקומות בטוחים שאינם בטווח שטח ההצפה של הצונאמי, שם ניתן לשהות עד שהסכנה חולפת.

חשוב לדעת:

  • יש לנוע ברגל בהתאם לשילוט הכוונה של נתיבי המילוט לאזורי הכינוס.
  • אל תנהגו ברכב. השאירו את הדרכים פנויות עבור כוחות החירום.

הכינו תכנית חירום משפחתית. כל בן משפחה צריך לדעת מה לעשות בכוחות עצמו כדי להגן על עצמו במקרה של סכנה. למדו את תכנית המילוט שהוכנה ברשות המקומית. זהו את נתיבי המילוט הסמוכים למקום מגוריך ו/או מקום עבודתך.